Hos dkbrænde.dk er du sikret kvalitet fordi..

Vi er medlem af biobraendselsforeningen (BBF) og derfor omfattet af foreningens kvalitetsgaranti.

DKBrænde.dk er medlem af Biobrændselsforeningen (BBF)

Når du køber varer med kvalitetsgaranti, står dkbrænde.dk inde for,

- at varen er i overensstemmelse med de angivne specifikationer

- at varen er produceret, importeret og solgt inden for lovens rammer