Træpiller

 • Derfor skal træpiller erstatte olie og kul

  Brugen af fossile brændstoffer som olie og kul er en stakket frist. I takt med verdens stigende energibehov bliver klodens tilgængelige kul- og oliedepoter drænet, og samtidig medfører drivhuseffekten, at vi bliver nødt til at søge nye og mere vedvarende energiløsninger. I Danmark satte man allerede i 1990 ambitiøse målsætninger for at reducere CO2-udledningen og omstille til grøn energi. Men selvom vi på mange områder har været et foregangsland for grøn energi - i særlig grad på vindmølleområdet - er der lang vej til at indfri vores egne ambitiøse målsætninger. Inden 2020 skal vi for eksempel reducere CO2 udledningen med 10.5 mio. ton, hvis vi skal nå målet om en reduktion på 34 % sammenlignet med 1990.

  Problemet er bare, at vi jo også skal have strøm i stikkontakten, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Derfor har regeringen valgt at satse på biobrændsel i form af bl.a. træpiller. Biobrændsel på kraftvarmeværkerne er faktisk blevet et af de største tiltag for at nå det ambitiøse CO2 mål. Det skriver Dansk Energi.

  lufttoerret-braende-1024x640

  Og det er ikke kun i Danmark, man tænker sådan. I Europa er markedet for træpiller nemlig så stort, at det i 2020 forventes, at Europas samlede forbrug af træpiller vil udgøre mindre end 4% af den samlede mængde træ, der globalt høstes til industrielt brug sammenlignet med de nuværende 2 %.

  Biobrændsel er en vedvarende og bæredygtig energikilde

  Biobrændsel er alle former for organisk materiale, bl.a. restprodukter fra skovbrug, afgrøder, bioaffald, gødning o.l. rester fra landbruget og meget, meget mere. I dag bruger man typisk træpiller, træflis og halm, da det er den mest bæredygtige biomasse. Træpillerne fremstilles ved at sammenpresse tørre spåner og smuld, typisk rester fra møbelindustrien. Der bliver ikke tilsat kunstigt lim eller tilsætningsstoffer under processen, da træet frigiver en naturlig lim, når det udsættes for højt tryk. Denne naturlige lim er med til at give træpillerne deres styrke og holdbarhed og ekstremt høje energitæthed, der gør dem nemme at opbevare og transportere over store afstande.

  Træpiller er en både vedvarende og bæredygtig energikilde, som har en række store fordele sammenlignet med fossile brændstoffer:

  • Træpiller forbrænder CO2 neutralt og er en vedvarende energikilde
  • Træpiller udvikler næsten ingen svovldioxid
  • Træpiller kræver mindre energi at producere (kun ca. 2 pct. af indholdet i pillen) og er nemme og sikre at transportere.

  De fleste kvalitetstræpiller har størrelserne 8 eller 6 mm, da undersøgelser på området har vist, at netop denne størrelse træpiller har den største energikoncentration og producerer mindre aske. Det giver en renere afbrænding med reduceret udskillelse af de skadelige NOx forbindelser (kvælstofsforbindelser).

  Bæredygtig produktion er afgørende

  Hvis biobrændsel skal være en bæredygtig løsning, forudsætter det naturligvis, at produktionen er bæredygtig. Det siger sig selv, at man kun skal anvende træpiller og flis fra skove, der bliver drevet ansvarligt og med genplantning - ellers belastes miljøet, og mange af de ovennævnte fordele ved træpiller går tabt. Træpillerne er nemlig kun CO2-neutrale, fordi den nyplantede skov optager den CO2, der udledes ved afbrændingen. Den store efterspørgsel på træpiller er faktisk sjovt nok med til at sikre genplantningen, eftersom skovejerne pludselig har incitament til at ‘huske det’, når der er stor efterspørgsel. Den samlede vedmasse i Europa og Nordamerika er derfor steget voldsomt de sidste mange år.

  Den danske energibranche - og alle seriøse leverandører af træpiller og biobrændsel - baserer deres indkøb af træpiller på en række principper om skovdrift og indkøb:

  • Sikkerhed for genplantning
  • Minimal belastning af økosystemet
  • Bevarelse af biodiversitet
  • Overholdelse af nationale og internationale lovgivninger

  Som forbruger kan det dog være svært at vide, om en leverandør er troværdig og bæredygtig, og derfor skal du altid kun købe biobrændsel fra en leverandør, der har fået biobrændselsforeningens kvalitetsstempel. Det er din garanti for, at varen er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, samt at biobrændslet er produceret, importeret og solgt inden for lovens rammer.

  DKBrænde er mangeårigt medlem af biobrændselsforeningen og importerer kun træpiller og biobrændsel fra kendte og etablerede producenter i Europa og Nordamerika, der er underlagt love og regler og som har stolte traditioner for ansvarlig skovdyrkning. Se vores store sortiment på vores hjemmeside, eller kontakt os på tlf. 25 32 34 13 for at høre mere.

4-4 of 6