DKBrænde.dk - Blog

 • Træpilleboom kan drive priserne i vejret

  Træpilleindustrien boomer i de europæiske lande og i særdeleshed i Danmark, der har som erklæret mål, at blive uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Og her spiller CO2-neutrale træpiller en ekstremt vigtig rolle, hvilket tallene da også viser. I 2016 var antallet af træpiller på det danske marked 2.6 millioner tons – over 6.5 gange så meget som i 2001. Og alene fra 2014 til 2016 steg forbruget af træpiller med ikke mindre end 450.000 tons.

  Det er dog ikke blot i Danmark, at udviklingen går stærkt – også i resten af verden er man begyndt at få øjnene op for potentialet ved træpiller og biobrændsel til at opnå de internationale klimamål. Sidstnævnte blev bl.a. stadfæstet ved den seneste klimakonference (COP23 i Bonn), hvor en samling af lande - svarende til halvdelen af klodens befolkning - gav hånd på at lave deciderede mål på biobrændselsområdet. Det er første gang i historien, der er indgået en sådan aftale.

  Her ser du kvalitets træpiller Her ser du kvalitets træpiller

  Den positive udvikling for træpilleindustrien har dog også konsekvenser. I mange år har danskerne nemlig nydt godt af den tøven, som resten af verden har haft overfor biobrændsel og træpiller. Det har givet et stort udbud til en begrænset efterspørgsel og dermed lave priser til de danske forbrugere. Noget tyder dog på, at den tendens er ved at vende, og det kommer sandsynligvis til at betyde, at vi skal vænne os til højere priser på træpiller. Herunder kan du læse om nogle af de faktorer, der har været de drivende kræfter bag den udvikling.

  DONGs historiske udfasning af kul

  Forklaringen på den markant øgede efterspørgsel på træpiller herhjemme skal først og fremmest findes hos DONG, der er i fuld gang med en storstilet satsning på træpiller. De er faktisk allerede halvt i mål med projektet. Inden 2023 vil de have omlagt med at omlægge alle deres kulkraftværker til biobrændsel, herunder primært træpiller. Et kolossalt og historisk projekt, der er blevet postet milliarder af kroner i, og som har gjort DONG til verdens førende på biobrændselområdet.

  Et af de helt store søm i projektet blev slået i sidste år, hvor kraftværket på blok 1 i Avedøre officielt blev omlagt fra kul til træpiller. Et tiltag, der ifølge DONG selv kommer til at spare miljøet for 500.000 tons CO2 om året og leverer grøn fjernvarme til 215.000 københavnske hjem og grøn energi svarende til 600.000 husstande. Hvis/når DONG kommer i mål med projektet i 2023 vil de spare miljøet for 18 mio. tons CO2 om året svarende til den samlede CO2 udledning fra 9 mio. biler og have stået for over halvdelen af Danmarks totale CO2 reduktion.

  Tanken om et grønnere DONG opstod tilbage i 2009 med målsætningen om at 85 pct. af energiproduktionen skulle komme fra vedvarende energikilder i 2040. På daværende tidspunkt var det et ekstremt ambitiøst projekt, men med 2023 projektet vil man altså gøre endnu mere på den halve tid – noget der ville have været utopi tilbage i 2009. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan DONGs spændende projekt påvirker træpillemarkedet herhjemme.

  Driver DONGs træpilleeventyr priserne i vejret?

  Selvom den storstilede satsning på træpiller fra DONG har stor brandingværdi for træpilleindustrien og for Danmark som grønt foregangsland, kan eventyret godt have konsekvenser for de danske privatforbrugere og importører ved at drive bulk-priserne på træpiller i vejret.

  Alene DONGs kraftvarmeværker på Avedøre blok 1+2 kræver ikke færre end 1,2 millioner tons træpiller om året, og når DONG kommer i mål med omlægningen af kraftvarmeværkerne i Studstrup, Skærbæk, Herning, Asnæs og Esbjerg inden 2023 vil det tal stige til over 2 millioner tons træpiller om året og over 3 millioner tons biobrændsel totalt set. Samtidig er DONG naturligvis forpligtet til at dokumentere, at biobrændslet stammer fra bæredygtige kilder, hvorfor de ikke ”blot” kan opkøbe billige træpiller fra suspekte producenter i Rusland eller Sydamerika. Det betyder, at træpillerne skal stamme fra de store og velrenommerede producenter i Tyskland, Sverige og Baltikum – de samme steder hvor de danske privatforbrugere får deres træpiller.

  Det betyder, helt naturligt, at efterspørgslen og priserne på træpiller i bulk stiger og nærmer sig de lave priser på træpiller i sæk, vi har nydt godt af som privatforbrugere og importører gennem de sidste par år. Derfor er det ganske enkelt mere rentabelt for producenterne at sælge i bulk, indtil priserne på træpiller i sæk begynder at stige igen.

  Mangel på træpiller er ikke problemet

  Problemet er som sådan ikke mangel på råvarer, som man ellers godt kunne fristes til at tro. Gennem de sidste mange år er træpilleproduktionen vokset dramatisk, og produktionskapaciteten er derfor kolossal i de baltiske lande samt Sverige og Tyskland. Derfor er den rigeligt på niveau med den øgede efterspørgsel, der følger i kølvandet på DONGs omlægning o.l.

  I 2017 havde Sverige faktisk et restlager på 150.000 tons træpiller, der ikke blev solgt ud, selvom efterspørgslen er til det. Simpelthen fordi producenterne ikke har haft incitament til at sælge ud af deres overskudslagre, før priserne justerer sig til markedet.

  Du kan stadig få billige træpiller hos DKBrænde!

  Så hvad er så konklusionen på det hele? Jo, mit klare bud er, at priserne kommer til at stige på dine træpiller. Det er ikke som sådan noget at ærgre sig over – i stedet kan du glæde dig over, at du i en årrække har været blandt de første til at tage biobrændsel og den grønne fremtid til dig og derfor nydt godt af priser, der har ligget langt under træpillernes reelle værdi.

  Men hvis du er rigtig smart og hurtigt ude, kan du stadig få træpillerne hjem til den samme lave pris, du er vant til. I fremtiden får vi hos DKBrænde måske svært ved at forhandle de samme lave priser hjem til vores kunder, som vi plejer, men vi har naturligvis et restlager af kvalitetstræpiller fra de bedste forhandlere i Sverige og Tyskland, som du kan købe billigt på vores hjemmeside.

  Skynd dig ind og se vores flotte udvalg af kvalitets træpiller – det er jo svært at spå om, hvordan markedet ser ud i morgen.

5-5 of 19