Brænde

 • Biobrændsels CO2-neutralitet

  Træer optager CO2 når de gror og frigiver CO2 når de forbrændes eller forrådner. Det er således ret let at se, hvorfor brugen af træ til opvarmningsformål etc. er bæredygtigt så længe der plantes nyt træ når gammelt fældes. Alligevel florerer der nogle misforståelser omkring CO2-neutraliteten, som vi her vil prøve at sætte på plads.

  Man kan vælge kun at se på, at afbrænding af træ påvirker miljøet negativt fordi det udleder CO2, men så overser man det faktum, at et træ skal vokse op og dermed forbruge CO2 før det kan brændes.

  Modsat fossile brændsler er biobrændsel såsom træ noget, der for nylig har SKILT OS AF med CO2. Når træ fældes og brændes starter CO2-regnskabet altså med et NEGATIVT udgangspunkt.

  Det er klart, at regnskabet ikke balancerer, hvis der brændes mere træ end der plantes nyt. Men det er for så vidt lige så slemt hvis træerne blot får lov at vælte og rådne op, for det udleder også CO2.

  Fældning og afbrænding af træer gør plads til nye træer, og nye træer optager mere CO2 end fuldt udvoksede træer. Derfor holder påstande som "træer bør blive i skovene og skal ikke fældes" ikke.

  Hvis man lod træerne blive i skovene ville det også betyde, at en bæredygtig energikilde skulle erstattes af andre brændsler, og her vil valget af alternativ desværre ofte falde på fossile brændsler.

  Vi påstår ikke, at træ er den mest miljøvenlige form for brændsel. Vi anerkender også, at CO2-regnskabet ovenfor skal tillægges den udledning, der sker ved transport og forarbejdning. Vi vil blot påpege, at biobrændsel er et langt bedre alternativ end fossile brændsler, som jo ligeledes giver udledning ved transport og forarbejdning, men IKKE samtidig skiller os af med CO2.

  Læs mere i  dette fakta-ark fra World Bioenergy Association.

7-7 of 7

Side:
 1. 1
 2. ...
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7