Brænde

 • Tænd rigtigt op i brændeovnen til vinter

  Den kolde tid er ovre os, og det er ensbetydende med, at der bliver fyret op for brændeovnene rundt omkring i landet. Men korrekt fyring er i dag vigtigere end nogensinde - både for miljøet og helbredets skyld - da ufuldstændig forbrænding øger udledningen af skadelige partikler til omgivelserne.

  Hvis du følger disse nemme råd til optænding og fyring i brændeovnen og tørring af brændet, kan du roligt nyde varmen og det hyggelige skær fra kaminen hele vinteren.

  Tænd altid op i den øverste del af brændet

  Ved at tænde op i den øverste del af brændet på samme måde som et stearinlys kan du nedbringe partikeludledningen med 50-80 pct. Det viser undersøgelser fra Miljøstyrelsen.

  De farlige gasser bliver frigivet fra træet og stiger til vejrs med det samme, da de er varmere end omgivelserne. Når flammen brænder øverst, bliver gasserne imidlertid brændt af i stedet for at komme ud af skorstenen. Efterhånden som ilden bevæger sig ned gennem træet, bliver der frigivet mere gas, men brændkammeret bliver tilsvarende varmere, og der opstår således en balance mellem de to. Hvis du omvendt tænder i bunden, vil de skadelige gasser stige op gennem skorstenen og forurene, indtil brændkammeret har nået en temperatur på ca. 680 grader, og gasserne bliver brændt af.

  Foruden en kraftig reduktion af partikeludslippet, bevirker denne optændingsmetode også, at du får mere energi ud af dit brænde. Det er nemmest at tænde op i toppen på nye brændeovne, der også har lufttilførsel i toppen af brændeovnen - det er endnu et incitament til at investere i en ny brændeovn, hvis den er fra før 2005.

  hugge-blok

  Brug kun tørt træ

  Det er helt afgørende, at du altid bruger tørt og rent brænde i din brændeovn. Det er både det bedste for miljøet og din økonomi.

  Brændet skal have en fugtighedsprocent på under 18 pct., da det ellers kan være svært at få forbrændingstemperaturen over de førnævnte 680 grader. Dermed bliver de farlige gasser ikke brændt af, og du kan samtidig ikke udnytte energien i brændet i samme grad. Fugtigt træ udvikler desuden væsentligt mere forurenende røg.

  Læs mere om vigtigheden af at bruge tørt træ i et af vores tidligere indlæg.

  Tjek om dit brænde er tørt:

  Hvis du ikke har en fugtighedsmåler til rådighed, kan du tjekke dit brænde på forskellige måder:

  • Se først, om brændet har tørrerevner/sprækker. Det er en hurtig indikator for, om træet er tørt.
  • Du kan yderligere tjekke, om brændet er tørt ved at smøre opvaskemiddel på den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis der kommer bobler i opvaskemidlet, når du puster, er træet helt tørt. Årsagen til dette er, at brændet har en masse huller/revner, der før har transporteret vand. Hvis brændet er helt tørt, vil der være fri passage i disse huller, og der vil komme bobler, når du puster. Se en video med det her.

  Når du stabler dit brænde, skal du huske to ting, så brændet kan tørre:

  1. Det skal have lys og luft. Brændet tørrer derfor langsomt, hvis du opbevarer det i garagen e.l.
  2. Brændet skal ikke have jordkontakt. Byg brændestakken på paller.

  Sørg for tilstrækkeligt med luft til forbrændingen

  En tommelfingerregel siger, at du skal sørge for rigeligt med luft til brændeovnen i 10 minutter, før du skruer ned for lufttilførslen. Derudover er det vigtigt, at der er luft til stede under hele forbrændingen. Ellers bliver der udviklet større mængder røg med sundhedsskadelige partikler, og du forbruger mere brænde som følge af den ufuldstændige forbrænding.

  Tjek røgen

  Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at du holder øje med røgen fra skorstenen, som er din indikator for, hvor meget din brændeovn forurener. Røgen skal være usynlig under hele forbrændingen - også umiddelbart efter optænding (derfor er det vigtigt, at du tænder rigtigt op, jf. punkt 1).

  Mørk røg er ensbetydende med sod, sundhedsskadelige partikler og dårlig lugt. Usynlig røg kan også lugte dårligt, men lugten er ikke i sig selv sundhedsskadelig, det er kun røgen.

4-4 of 7